DownloadKotter

04:11 min
John Kotter on A Sense of Urgency
speel groter af

03:05 min
Professor John Kotter "The impacts of change"
speel groter af

bekijk meer >

OVER CRI

Organisaties die snel en adequaat inspelen op veranderingen zijn slagvaardiger en succesvoller. Helaas lopen veel veranderingsprocessen vast vanwege weerstand en andere belemmerende factoren. De Change Readiness Inventory helpt u om veranderingen binnen uw organisatie succesvol
door te voeren.


De Change Readiness Inventory geeft inzicht in:

• de fasen die in een succesvol en duurzaam veranderingsproces belangrijk zijn

• de mate waarin de verschillende fasen van het veranderingsproces goed worden doorlopen

• de interventiemogelijkheden binnen de verschillende fasen van het veranderingsproces

• de wijze waarop de diverse groepen medewerkers – directie, middenmanagement en overige medewerkers (eventueel uitgesplitst per locatie of eenheid) – de voortgang van het veranderingsproces ervaren.


Vergroot uw invloed op het veranderingsproces
De Change Readiness Inventory geeft u een diagnose van de kwaliteit van het veranderingsproces. Dit levert concrete informatie op waarop u direct kunt sturen. Zo krijgt u meer grip op de kwaliteit van het veranderingsproces en het realiseren van de achterliggende doelen.


Verandering – je moet het willen
De Change Readiness Inventory is een procesinterventie op zich. Het is belangrijk dat u medewerkers bij het veranderingsproces betrekt. Vraag hen naar hun ervaring en beleving rondom de verandering. Uw organisatie kan immers op twee manieren veranderen. Verandering vindt plaats omdat medewerkers moeten of willen veranderen. Wij geloven in de tweede optie.


Deel verantwoordelijkheid, creëer betrokkenheid!
Als gezegd, bij veranderingen binnen uw organisatie is het belangrijk dat u medewerkers nadrukkelijk betrekt bij het proces. Geef hen verantwoordelijkheid. Koppel concrete acties aan de diagnose die voortvloeit uit de Change Readiness Inventory. Zo creëert u betrokkenheid, draagvlak en een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de Change Readiness Inventory kiest u voor een meer participatieve benadering!


Kotter + ChangeKitchen Company
De Change Readiness Inventory is gestoeld op de ervaringen en het gedachtegoed van John Kotter. De diagnose en interpretatie van de uitkomsten van de Change Readiness Inventory zijn gebaseerd op de visie van ChangeKitchen Company op Leading Change. Ook hebben bewezen inzichten op het gebied van leiderschap en organisatieverandering – zoals die van Mintzberg, Senge, Moen en Weggeman– daarin een plaats gekregen.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.
Contact

info@cri.nl

Thijs Vink
06 150 67 951